Natuurbegraafplaats Bremer Wildernis

De natuurbegraafplaats bevindt zich aan de noordzijde van het oude woud de Bremer Wildernis in Sondel en is eveneens gesitueerd op een voormalige robinia plantage. De status landbouwgrond is hiermee opgeschaald naar natuurgebied. Natuurbegraven draagt bij aan de bescherming en het behoud van dit nieuwe natuurgebied dat steeds gevarieerder en fraaier zal worden naarmate de tijd verstrijkt, omdat het bos van binnenuit wordt vernieuwd. Het streekdorp Sondel ligt op de zuidelijke zandrug van Gaasterlân, niet ver van natuurgebied De Sondeler Leijen.

Hand in hand met de natuur

Op deze locatie is een gevarieerd inheems bos gerealiseerd dat mooi aansluit op het omliggende bestaande, eeuwenoude woud de Bremer Wildernis. De voormalige robiniaplantage is omgevormd tot nieuw natuurgebief in de vorm van een natuurbegraafplaats. Homogene, gelijkvormige en niet-inheemse aanplantingen maken hierbij plaats voor meer gevarieerde vegetatie met overwegend inheemse soorten. Waar mogelijk wordt een verticale gelaagdheid gerealiseerd met een afwisseling van bomen, heesters en een rijke bosvloer. Tevens wordt gestreefd naar een bos waarin verschillende ontwikkelingsfasen terug te vinden zijn. Hier een groep volwassen bomen, daar een veld jonge scheuten. Op sommige plekken is er openheid en krijgt de zon meer invloed. Zo ontstaat een rijk en gevarieerd geheel en krijgt de natuur de kans om te floreren. 

In de inrichting van het terrein en organisatie van het begraven is duurzaamheid een terugkerend
principe. Dit uit zich niet alleen in de benadering van bos en natuur, maar ook in de verdere
aanleg. Waar mogelijk wordt het voorhanden zijnde materiaal hergebruikt. Het hakhout
wordt gebruikt voor takenrillen die de open ruimtes omzomen, de stammen als zitplek in de
ceremoniële buitenruimte, het zand uit de gegraven watergangen voor de ophoging en een voetpad.

Het aanbod van natuurbegraafplaats Bremer Wildernis bestaat uit:

  • zelf een plek kiezen
  • graven die niet worden niet geruimd
  • de mogelijkheid voor een afscheidsceremonie en herdenkingsbijeenkomst
  • tijdstip begraven naar eigen keuze tussen zonsopgang en zonsondergang; meerprijs voor tijdstippen na 16.00 uur en in het weekend
  • tijdsduur ceremonie naar eigen keuze
  • beheer en onderhoud bos en natuurbegraafplaats
  • advies en begeleiding bij keuze en plaatsing van gedenktekens
  • begeleiding bij planten herinneringsbomen op graf

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het reglement en de richtlijnen (PDF).

Het staat u uiteraard vrij om er op eigen gelegenheid een wandeling te maken. Bekijk de routebeschrijving.

<