Natuurbegraven in Bremer Wildernis

Natuurbegraven is een duurzaam alternatief voor de reguliere praktijk in de uitvaart. In de
inrichting van het terrein en organisatie van het begraven is duurzaamheid een terugkerend
principe. Dit uit zich niet alleen in de benadering van bos en natuur, maar ook in de verdere
aanleg. Waar mogelijk wordt het voorhanden zijnde materiaal hergebruikt. Het hakhout
wordt gebruikt voor takenrillen die de open ruimtes omzomen, de stammen als zitplek in de
ceremoniƫle buitenruimte, het zand uit de gegraven watergangen voor de ophoging en een voetpad.

Bekijk de nieuwe video van natuurbegraafplaats Bremer Wildernis

De natuurbegraafplaats bevindt zich aan de noordzijde van het oude
woud de Bremer Wildernis in Sondel en is gesitueerd op een voormalige robinia plantage.
De status landbouwgrond is hiermee opgeschaald naar natuurgebied en zowel de richtlijnen
voor natuurbegraven als de mate van onderhoud zullen er toe bijdragen dat de natuur hier
kan floreren.

<