Tweede natuurbegraafplaats van Friesland is een feit

De tweede locatie van Natuurbegraafplaats Friesland is deels ingericht en open voor belangstellenden.

Ingang Bremer Wildernis in de zon

Op 30 mei 2018 viel het besluit in de gemeenteraad. Een meerderheid van de raadsleden stemde na ampel beraad in met het aanwijzingsbesluit bijzondere begraafplaats, met daarbij de kanttekening dat er kisten van maximaal 40 centimeter hoog begraven mogen worden, met het oog op de gemiddelde hoogste grondwaterstand.

Deze locatie van Natuurbegraafplaats Friesland bevindt zich aan de noordzijde van het oude
woud de Bremer Wildernis in Sondel en is gesitueerd op een voormalige robinia plantage.
De status landbouwgrond is hiermee opgeschaald naar natuurgebied en zowel de richtlijnen
voor natuurbegraven als de mate van onderhoud zullen er toe bijdragen dat de natuur hier
kan floreren.

U bent van harte welkom voor een rondleiding, op afspraak of op elke eerste zondag van de maand om 12 uur!

 

<